Ana Sayfa

CENNETTE RAKS

“CENNETTE RAKS” Mevlevî  Şeyh  ve Şairi  Adem Dede’nin soyundan  gelen ve halen  onun  kurduğu  vakfın mütevelli (yönetici) si  olan  Mehmet   Celalettin   Perdahlı   tarafından   2003   yılında yayınlanan , bu gün  Perdahlı  soyadını taşıyan , Antalya’da  yerleşik  ailenin ,  yaklaşık   500 yıllık  öyküsünü  tarihi  olaylar  ile   anlatan  tarihi  roman   “CENNETTE RAKS”   neden soy geçmişimizi    merak   etmeliyiz   sorusuna  da  yanıt  olmuştur.

SOYAĞACI

Adem Dede’nin dedelerinin Anadolu’ya dervişi fatihan denilen öncü Türklerden olduğu ve bu topraklara geldikleri,daha sonra yerleşik yaşam tarzına geçtikleri genel bilgilerdir.Adem Dede’nin dedesi Mustafa efendinin zaim olduğu,zeamet sahiplerinin idaresindeki topraklarda yaşayanlardan atlı askerler(sipahi) yetiştirdikleri ve çağrı halinde askerleri ile birlikte savaşa katıldıkları bilinen Osmanlı askeri düzenidir.Soyağacındaki bir kısım tarihler yaklaşıktır.

YAYINLAR

Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Âdem CEYHAN’ın Türkiyat Mecmuası,….

Mevlevîlik ve Seyr-i Süluk

Hz. Mevlâna’nın öğretilerini gelecek nesillere aktarmak üzere oğlu Sultan Veled, talebesi Çelebi Hüsameddin ve torunu Ulu Arif Çelebi tarafından kurulmuş ve daha sonra, o soydan gelen Çelebi’ler arasından seçilen Makam Çelebi’si tarafından idare edilmiştir.

Adem Dede Kimdir ?

Mevlevî Şeyhi ve şair,Mesnevî şarihi (açıklayan) .Mesnevî’yi açıklayıcı ve yorumlayıcı olarak ünlenmiş mutasavvıf.Hayırseverliği,kitaplara,hatta iktidarlarına tanıklık ettiği padişahlardan IV. Murat’la bir anekdota konu olmuş,bir Allah ve edebiyat adamı.

Türkiyat Mecmuası

Celâl Bayar Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. sayın Adem Ceyhan’ın,Türkiyat Mecmuası’nda yayımlanan, 17. Asır mutasavvıf şairlerinden Antalya’lı Âdem Dede’nin mevcut kaynaklar ışığında hayatı ve edebi kişiliğinin incelendiği 26 sayfalık bu araştırma da, ekte ilgilenenlerin bilgilerine sunulmuştur

Watch Dragon ball super