Biz Kimiz

BİZ KİMİZ

Vakfın tam adı ;

GALATA MEVLEVİHANESİ İSKENDERPAŞA ZAVİYESİ ŞEYHİ ADEM EFENDİ İBNİ MEHMET ÇAVUŞ VAKFI’dır.

Vakıf 10 Şaban 1059 ( 06.08.1649 ) tarihinde Galata Mevlevihanesi Şeyhi Adem Efendi tarafından kurulmuştur.
Vakfın mal varlığı, Antalya’da bugün Balbey Mahallesinde bulunan,Kalekapı mevkiinde eski hanlar bölgesinde (İki Kapılı Han,Tek Kapılı Han,Zincirli Han,Kışla Han) eski bedestenden kalan bir miktar taşınmazdır.
Padişah lll. Mehmet’in şehzadeliği sırasında ,lalası Mehmet Çavuşun ( sonradan Lala Mehmet Paşa )Antalya’da uzunca bir süre kalmaları üzerine burada bir kapalı çarşı ( bedesten) yaptırması ile vücut bulan anayapı,oğlu Galata Mevlevihanesi Şeyhi Adem Efendi tarafından vakfedilmiş,yüz adet dükkanlı bedesten,o yıllardan bugüne kadar meydana gelen doğal afet ve yangınlardan arta kalan yerlerden bir kısmı satılarak kalanlar ihya edilmiş ve bugüne birisi ikinci katta olmak üzere 15 küçüklü,büyüklü taşınmaz vakfın gelir kaynağını oluşturmuştur.
Vakfiyede ağırlıklı olarak Kur’an okunması,fakir mevlevi dervişlerine yardım gibi şartlar gider unsurunu teşkil etmiş,gelir fazlası vakfedenin erkek evlatlarına bırakılmıştır.2015 yılında yöneticinin teklifi ve vakıflar meclisince yerinde yapılan yeni düzenleme ile Kur’an okunma şartı güncellenerek,büyükçe bir miktar vakfın sosyal yardımlarına kaynak yaratmış,başarılı ihtiyaç sahibi öğrenciler ile yoksul kişilere bütçe çerçevesinde sosyal yardım yapılması fırsatı doğmuştur.
Adem Dedenin vefatından sonra vakfın yönetimi ,vakfiyeye göre büyük ve reşit erkek evladın yöneticiliğine (mütevelli) bırakılmış ve bugün 1983 yılından bu yana vakıf bırakanın büyük erkek evladı olarak Mehmet Celalettin Perdahlı tarafından yönetilmektedir.Yönetici yardımcılığını Mehmet Müfit Perdahlı yapmaktadır.

Watch Dragon ball super