Cennette Raks

CENNETTE RAKS

Mevlevî  Şeyh ve  Şairi Adem Dede’nin soyundan gelen ve halen onun kurduğu vakfın mütevelli(yönetici)si olan Mehmet Celalettin Perdahlı tarafından 2003 yılında yayınlanan,bu gün Perdahlı soyadını taşıyan,Antalya’da yerleşik ailenin,yaklaşık 500 yıllık öyküsünü tarihi olaylar ile anlatan tarihi roman “CENNETTE RAKS”  neden soy geçmişimizi merak etmeliyiz sorusuna da yanıt olmuştur.
Adem Dede’nin ve geçmişinin nesiller boyu sözlü olarak aktarılan hikayesi,gerek babası Lala Mehmet Paşa’nın Osmanlı tarihinde iz bırakan kimliği,çok kısa süren sadrazamlığı olsa da,geçmiş hizmetleri ve olumlu kişiliği,kitaplarda ve ansiklopedilerde yer alması,gerekse Adem Dede’nin uzun süre postnişin olarak mevlevî şeyhliğini sürdürmesi,hece vezni ile yazan  ilk mevlevî şeyh ve şairi olarak edebiyat tarihine geçmiş olması,hakkında, sözü edilen romanın yazılmasına neden olmuştur.Bu kitap vasıtası ile sözlü kaynaklar,yazılı kaynaklarla desteklenerek  geleceğe dönük derli toplu bir kaynak bırakılmıştır.
“CENNETTE  RAKS”  Gülsüm Hanım ana başlıklı bölümde, Adem Dede’nin kurduğu vakfın haklarını savunmak için açılan davadaki “Mahkeme Kadıya Mülk müdür? “ sorusu ile başlar…..

Watch Dragon ball super