Yayınlar

YAYINLAR

Mehmet Celâlettin Perdahlı’nın yazdığı “CENNETTE RAKS” adlı eseri okumak için lütfen tıklayınız

 

Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Âdem CEYHAN’ın Türkiyat Mecmuası, C. 21/Bahar, 2011

Bu makalede 17. asır mutasavvıf şairlerinden Antalyalı Âdem Dede’nin hayatının mevcut kaynaklar ışığında anlatılması ve sınırlı sayıdaki şiirinin diliçi çevirileriyle verilmesi hedeflenmektedir. Önce gözden geçirilen ve Âdem Dede konusuna ait kısımları ele alınan tarihî- biyografik kaynaklar öz olarak sayılmakta; sonra onun hayat hikâyesi, söz konusu eserlerden faydalanılarak yazılmaktadır. Âdem Dede’nin beş-altı denebilecek kadar az sayıda şiiri bilinmesine ve elimizde bulunmasına rağmen, hangi vasfıyla edebiyat tarihçilerinin dikkatini çektiği meselesi ve tesirleri üzerinde de durulmakta; nihayet kaynaklarda geçen sınırlı sayıdaki manzumesi, günümüz Türkçesine çevirileriyle birlikte verilmektedir.

ANTALYALI ADEM DEDE ile ilgili yayını okumak için lütfen aşağıdaki link’i tıklayınız

Kaynak: http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/turkiyat/article/download/1875/pdf

GALATA MEVLEVİHANESİ MÜZESİ İNTERNET SİTESİNDE ADEM DEDE

http://www.galatamevlevihanesimuzesi.gov.tr/

Watch Dragon ball super